Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@opatowek.plProjekt i wykonanie: Jacek Antczak
 
  Aktualności Jak powstaje papier i dlaczego jest tak cenny? Korzystaj z niego odpowiedzialnie i zmieniaj nawyki na lepsze  - warsztaty czerpania papieru.

 

Papier wymyślił  w 105 roku n. ery Chińczyk, Ts’ai Lun. Chińczycy długo strzegli tajemnicy produkcji papieru. Dopiero po 600 latach umiejętność tę poznali Koreańczycy, a stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat.

Początkowo do produkcji papieru używano głównie rozdrobnionych szmat. W XIX w. zaczęto używać celulozy z drewna. Do dziś papier powstaje z rozdrobnionych włókien roślinnych. Najpopularniejszym ich źródłem jest pulpa drzewna, przygotowywana z miękkiego drewna. Chemicznie to czysta celuloza i hemiceluloza, zespolone ligniną.  Wszystkie rodzaje papieru czerpanego powstają ze zmiażdżonych i zmiksowanych na pulpę włókien roślinnych i przeróżnych dodatków.

Światowa konsumpcja papieru w 2010 r. wyniosła ok. 400 mln ton/rok. Przewiduje się, że do 2020 r. wzrośnie ona do ok. 500 mln ton/rok. Przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 230 kg papieru, a mieszkaniec Europy Zachodniej ok. 160 kg. Najmniejsze zużycie jest w Afryce – nie przekracza 8 kg na mieszkańca rocznie. W Polsce, jeszcze 10 lat temu roczne zużycie papieru na mieszkańca nie przekraczało 65 kg, a obecnie wynosi już 100 kg.

Współczesny świat rabunkowej gospodarki leśnej powoduje, że każda ryza papieru jest obecnie na wagę złota.

Co możemy zrobić, żeby być w zgodzie ze środowiskiem, a jednocześnie nie rezygnować z przyjemności wertowania klasycznej książki? Jedną z opcji jest odzyskiwanie papieru z makulatury.

Wyliczono, że użycie do produkcji papieru 1 tony makulatury, zamiast celulozy z drzew, pozwala zaoszczędzić ok. 25 000 litrów wody, ok. 1500 litrów ropy (mnie więcej tyle paliwa zużywa tir z ładunkiem na trasie z Białegostoku do Lizbony)  i ok. 4000 kWh prądu (tyle mniej więcej zużywa rocznie 4 osobowa rodzina w Polsce).

Średni wskaźnik wykorzystania makulatury w Europie wynosi 43%. Ewenementem na skalę światową są Austriacy, którzy rocznie odzyskują nawet do 120% papieru, co oznacza, że przerabiają więcej makulatury niż zużywają papieru na własne potrzeby!

Od 2014 r. w Muzeum Historii Przemysłu realizowane są warsztaty czerpania ręcznego papieru, połączone z edukacja ekologiczną.

Celem warsztatów jest:

·        przedstawienie historii papieru,

·        zapoznanie z metodą  ręcznego czerpania papieru poprzez praktyczne działanie,

·        zapoznanie z podstawowym surowcem, używanym dziś do produkcji papieru – celulozą,

·        przedstawienie alternatywnych surowców produkcji papieru: szmaty, odchody zwierząt,

·        wskazanie na pochodzenie celulozy i wynikające stąd konsekwencje (drewno – wycinka lasów),

·        uświadomienie ogromnego znaczenia lasów w przyrodzie, życiu społecznym, dla zdrowia,

·        uświadomienie uczestników nt. konieczności odpowiedzialnego kupowania i korzystania z papieru (oszczędnego, bez niepotrzebnego marnowania go, używanie jeśli to możliwe innych materiałów),

·        przedstawienie zasad prawidłowego segregowania zużytego papieru, tak aby mógł być wykorzystany ponownie,

·        zachęcenie do przekazywania papieru na makulaturę,

·        zachęcenie do kupowania papieru, zeszytów i innych przyborów wykonanych z makulatury i pojawiającego się na rynku papieru ekologicznego.

Metody realizacji:

·        Pogadanka, opowiadanie z elementami wykładu

·        Pokaz czerpania ręcznego

·        Czerpanie papieru przez każdego uczestnika

 

Warsztaty skierowane są do wszystkich grup wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, studenci, grupy dorosłych (m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku).

 

Zapraszamy serdecznie!