Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@opatowek.pl

 

 

 

Projekt i wykonanie: Jacek Antczak

 

Wystawy czasowe             

„DAWNY WARSZTAT MALARSKI”
"Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny"

Najnowsza wystawa czasowa „DAWNY WARSZTAT MALARSKI

na podstawie prac Weroniki Machowicz


Prace wystawione w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku obejmują techniki chronologicznie występujące w malarstwie, od temperowych ikon (Ikona Matki Boskiej Trójrękiej) gotyckiej techniki olejnej na desce (Św. Barbara), włoskiej tempery żółtkowej (Madonna z dzieciątkiem i owocem granatu) po holenderskie malarstwo barokowe (Uliczka). Na wystawie znajdzie się również kopia obrazu Jacka Malczewskiego Natchnienie malarzai stylizowany autoportret w konwencjiXIX-wiecznych portretów angielskich.
Weronika Machowicz
Urodziła się 20 maja 1994 r. w Kaliszu. Edukację artystyczną rozpoczęła w wieku 16 lat w Liceum Plastycznym w Kaliszu,którego jest absolwentką. Tytuł plastykaw specjalności techniki renowacyjneotrzymała w 2014 r. W tym samym rokurozpoczęła studia Konserwacji i RestauracjiMalarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W ramach zajęć zajmuje się konserwacją obrazów, rzeźby drewnianej polichromowanej, snycerkioraz złoceń. Wykonuje kopie technologiczne obrazów w technikach tradycyjnych m. in.w technice tempery włoskiej, technikach dawnych mistrzów holenderskich oraz pisze ikony.Ponadto wykonuje portrety, pejzaże oraz martwe natury a także dekoracyjne malarstwo ścienne.
Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i warsztatach pod okiem wybitnych artystów,m.in. Zbigniewa Bajka, Joanny Banek, Mieczysława Ziomka, Jacka Gramatyki.Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych m. in. "Art and Architectureof Florence" we Florencji, 'Nowalijki" w Muzeum Okręgowym w Toruniu, KOPIE"na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, KalwariaZebrzydowska 2015" w Galerii FORUM na Wydziale Sztuk Pięknych UMK,"Plenery WSzP” w Akademickiej Przestrzeni Sztuki Humanisticum UMK.
 

Fragment obrazu "Portret Nicolasa Kratzera"
 

Na wystawie prezentowane są prace powstałew ramach zajęć na kierunku Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w czterech pracowniach: technik malarskich i pozłotniczych;historycznych technik artystycznych – technikatemperowa i olejno-żywiczna (malarstwo włoskie i ikony).
 
 
 
Wymienione techniki pozwalają rozwijać i kształtować warsztat malarski konserwatora a zarazem kopisty w oparciu o technologię i technikimalarskie oraz pozłotnicze.
W trakcie powstawania obrazów konieczne było samodzielne wykonanie podobrazi oraz farb temperowych, kazeinowych i olejno-żywicznych,bazując na dawnych traktatach malarskich opisującychwarsztaty największych mistrzów malarstwa.

Wystawę będzie można zwiedzać do końca maja 2019.
 
 


W piątek 1 go lutego 2019 o godzinie 17.00 w budynku Muzeum miało miejsce otwarcie pierwszej w nowym roku wystawy czasowej pt. „Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny”. 
Ekspozycja powstała w związku z obchodami jubileuszu „Osiemnastu i pół wieku Kalisza”. Przedstawia ona najcenniejsze zabytki archeologiczne z Kalisza i okolic ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Stacji

Archeologicznej InstytutuArcheologiii Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 


Na wystawie dominują monety, licznie znajdowane w dolinie Prosny.  Ilustrują one bogatą historię Kalisza i południowej Wielkopolski, od okresu epoki brązu po późne średniowiecze. Na ekspozycji można obejrzeć unikatowe artefakty: celtyckie statery produkowane prawdopodobnie pod Kaliszem na przełomie er, monety i ozdoby z okresu cesarstwa rzymskiego związane z funkcjonowaniem „Szlaku bursztynowego”, liczne monety wczesnośredniowieczne, m.in. denar Bolesława Chrobrego z przedstawieniem starzały- pierwszą polską monetę, niezmiernie rzadkie denary Sieciecha- palatyna Władysława Hermana i emisje denarów krzyżowych księcia Zbigniewa- starszego brata Bolesława Krzywoustego, pochodzące z jednego z największych skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Polski ze Słuszkowa.
Wernisaż wystawy cieszył się ogromną popularnością, przybyło 200 gości. Swoją obecnością zaszczycił Muzeum również Tadeusz Baranowski z Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.Otwarciu towarzyszyła prelekcja Leszka Ziąbki i Adama Kędzierskiego pt. ”Historia monetami pisana. Najnowsze znaleziska monet w Kaliszu i Regionie” , wspomniano również o najnowszych znaleziskach w Kościele Franciszkanów- unikatowym naśladownictwie grosza weneckiego i denarze Kazimierza Wielkiego prawdopodobnie wybitym w Kaliszu lub Brześciu Kujawskim. Atrakcją był również koncert młodych muzyków  z zespołu "Alla Semibreve" z MDK, pod kierunkiem  Łukasza Pieniążka.Wystawę będzie można zwiedzać do końca marca tego roku. Dla grup zorganizowanych jest możliwość skorzystania z lekcji muzealnej dotyczącej tej wystawy. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-76-18-626 (sekretariat Muzeum).

Zapraszamy !