Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@opatowek.pl

 

 

 

Projekt i wykonanie: Jacek Antczak

 

Wystawy czasowe             

1. „DAWNY WARSZTAT MALARSKI”
2. „Wiłkomirscy. Dzieje niezwykłej muzycznej rodziny”

1.  „DAWNY WARSZTAT MALARSKI

na podstawie prac Weroniki Machowicz


Prace wystawione w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku obejmują techniki chronologicznie występujące w malarstwie, od temperowych ikon (Ikona Matki Boskiej Trójrękiej) gotyckiej techniki olejnej na desce (Św. Barbara), włoskiej tempery żółtkowej (Madonna z dzieciątkiem i owocem granatu) po holenderskie malarstwo barokowe (Uliczka). Na wystawie znajdzie się również kopia obrazu Jacka Malczewskiego Natchnienie malarzai stylizowany autoportret w konwencjiXIX-wiecznych portretów angielskich.
Weronika Machowicz
Urodziła się 20 maja 1994 r. w Kaliszu. Edukację artystyczną rozpoczęła w wieku 16 lat w Liceum Plastycznym w Kaliszu,którego jest absolwentką. Tytuł plastykaw specjalności techniki renowacyjneotrzymała w 2014 r. W tym samym rokurozpoczęła studia Konserwacji i RestauracjiMalarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W ramach zajęć zajmuje się konserwacją obrazów, rzeźby drewnianej polichromowanej, snycerkioraz złoceń. Wykonuje kopie technologiczne obrazów w technikach tradycyjnych m. in.w technice tempery włoskiej, technikach dawnych mistrzów holenderskich oraz pisze ikony.Ponadto wykonuje portrety, pejzaże oraz martwe natury a także dekoracyjne malarstwo ścienne.
Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i warsztatach pod okiem wybitnych artystów,m.in. Zbigniewa Bajka, Joanny Banek, Mieczysława Ziomka, Jacka Gramatyki.Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych m. in. "Art and Architectureof Florence" we Florencji, 'Nowalijki" w Muzeum Okręgowym w Toruniu, KOPIE"na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, KalwariaZebrzydowska 2015" w Galerii FORUM na Wydziale Sztuk Pięknych UMK,"Plenery WSzP” w Akademickiej Przestrzeni Sztuki Humanisticum UMK.
 

Fragment obrazu "Portret Nicolasa Kratzera"
 

Na wystawie prezentowane są prace powstałew ramach zajęć na kierunku Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w czterech pracowniach: technik malarskich i pozłotniczych;historycznych technik artystycznych – technikatemperowa i olejno-żywiczna (malarstwo włoskie i ikony).
 
 
 
Wymienione techniki pozwalają rozwijać i kształtować warsztat malarski konserwatora a zarazem kopisty w oparciu o technologię i technikimalarskie oraz pozłotnicze.
W trakcie powstawania obrazów konieczne było samodzielne wykonanie podobrazi oraz farb temperowych, kazeinowych i olejno-żywicznych,bazując na dawnych traktatach malarskich opisującychwarsztaty największych mistrzów malarstwa.

Wystawę będzie można zwiedzać do końca maja 2019.  2. „Wiłkomirscy. Dzieje niezwykłej muzycznej rodziny”
 

 

11 kwietnia w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku otwarto wystawę czasową „Wiłkomirscy. Dzieje niezwykłej muzycznej rodziny”. Jest ona owocem współpracy Muzeum Historii Przemysłu z Fundacją Rodziny Wiłkomirskich. Instytucja ta dba na co dzień, aby utrwalać pamięć o rodzinie Wiłkomirskich –„artystach wyjątkowej wszechstronności i wysokiej klasy, którzy zaprezentowali naszą kulturę muzyczną na estradach zagranicznych”, którzy byli ludźmi niepospolitymi, wyjątkowymi nie tylko ze względu na talent muzyczny, ale również przymioty charakteru, osobowość, czy dramatyczne koleje losu. Ideę realizacji tego projektu w murach opatóweckich zasiała Pani Elżbieta Piszczorowicz – Mondra – Prezes Fundacji. Muzeum zrealizowało zaś ten pomysł w 100-lecie przybycia Wiłkomirskich do Polski.

 

 

O Wiłkomirskich napisano już kilka książek, prac magisterskich i licencjackich, powstały filmy, nakręcono wiele wywiadów, sami bohaterowie naszej opowieści są autorami wspomnień. W 2005 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie miała miejsce wystawa poświęcona życiu i twórczości Kazimierza. Obecna ekspozycja jest jednak pierwszą próbą ukazania dziejów życia całej rodziny – ojca Alfreda oraz jego pięciorga dzieci. Zamierzeniem jej twórców jest zapoznanie publiczności z bogatym dorobkiem artystycznym Wiłkomirskich, z wykonaniami muzycznych dzieł poszczególnych artystów, ale także ukazanie ich bogatych, odmiennych od siebie i wyjątkowych osobowości. Przedstawiono również związki rodziny z Kaliszem (gdzie mieszkali w latach 1921-1926) i Opatówkiem (w którym ochrzczony został Józef). Wystawa adresowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, ale szczególnie chcielibyśmy ją dedykować dzieciom i młodzieży, dla których może być okazją do refleksji nad własnymi wyborami i życiem.

   

 

 

Realizacja wystawy możliwa była dzięki bogatej spuściźnie przekazanej Fundacji przez członków rodziny- przede wszystkim Wandę, Kazimierza i Józefa. Ogromna ilość programów, afiszy, ulotek, listów prywatnych i oficjalnych, rękopisów, nut, fotografii na stałe przechowywana jest w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu oraz Bibliotece Miejskiej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Zaprezentowano także skany dokumentów archiwalnych (akty urodzeń, małżeństw, zgonów mających miejsce w Kaliszu) ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu. Ekspozycję ubogaciły tak cenne obiekty jak: frak dyrygencki Józefa, odlew jego dłoni autorstwa Joanny Bruś – Kosińskiej (wykonany dla MHP w Opatówku w 2015 r. z okazji Roku Rodziny Wiłkomirskich), suknia koncertowa Wandy (ze zbiorów Pani Christine Jezior z Bremen w Niemczech, autorki filmu o skrzypaczce) oraz wiolonczela Kazimierza.
Wernisaż ubogacił koncert w wykonaniu pianistki dr Mileny Antoniewicz, Jakuba Śmigielskiego (skrzypce) oraz 9-letniej, niezwykle utalentowanej skrzypaczki Michaliny Reksy (uczennicy J. Śmigielskiego z PSM w Kaliszu).

 

 

Wystawę można obejrzeć do 16 czerwca br.

Zapraszamy !