Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi


Burmistrz Gminy Opatówek informuje na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 3. ust.2 pkt 9

ppkt a) Firmą, świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek jest: Firma Usługowo Handlowa Jartex Szczepan Jarantowski, 62-800 Kalisz, ul. Zakopiańska 12, siedziba firmy 62-800 Kalisz ul. Zachodnia 55-57.

Kontakt do firmy:
(62) 762 37 01
faks: (62) 762 37 08
e-mail: jartex@op.pl

Pozwolenie (wpis do działalności regulowanej) na odbiór odpadów z terenu gminy mają również:

- Zakład Oczyszczania Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
- Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer Tymianek 20, 62-840 Koźminek,
- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO" Sp. z o.o., .ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz

ppkt b)Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ''Orli Staw'' Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - bez ograniczeń;
2) metale - bez ograniczeń;
3) tworzywa sztuczne - bez ograniczeń;
4) opakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń;
5) opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń;
6) odpady ulegające biodegradacji (zielone) - bez ograniczeń;
7) zużyta baterie i akumulatory - bez ograniczeń;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń;
9) przeterminowane leki i chemikalia - bez ograniczeń;
10) opony z samochodów  - 4 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości wielorodzinnej 4 szt. na mieszkanie);
11) odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i drzwiowa - bez ograniczeń;
12) drobne odpady poremontowe (gruz, kafelki, itp.) - 100 kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej 100 kg na mieszkanie);
13) popiół i żużel z palenisk domowych - bez ograniczeń.

ppkt e)adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650.

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
ul. Pryncypalna 132/134
93-373 Łódź

ppkt f) adresy punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:
Jopek recykling Dawid Jopek
+48 667 429 619; +48 724 569 561
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
jopek-recykling@wp.pl

Kalendarz wydarzeń

maj - 2021
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *