Aktualności

Sesja absolutoryjna

[ 2020-08-06 ]
W dniu 6 sierpnia br. odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której Burmistrz Gminy Opatówek przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, a Rada Miejska Gminy Opatówek oceniła je pozytywnie.
W przygotowaniu do sesji sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, przedkładając Radzie Miejskiej Gminy Opatówek następujące dokumenty:
- raport o stanie Gminy Opatówek za rok 2019
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informację o stanie mienia gminy,
- informację o wykonaniu wydatków majątkowych,


Zgodnie z wykładnią ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym sprawozdanie to zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu stanowiły również przedmiot dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej Gminy Opatówek, w szczególności Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniując wykonanie budżetu za 2019 rok wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok (akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ stanowiący - Radę Miejską Gminy Opatówek, organowi wykonawczemu - Burmistrzowi Gminy). Regionalna Izba Obrachunkowa, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu, na podstawie uchwały Składu Orzekającego RIO, przedstawiła pozytywną opinię, nie wnosząc uwag do wykonania dochodów i wydatków budżetu. Sytuacja finansowa kształtuje się następująco:
- dochody: plan - 59 688 759,43, wykonanie - 61 302 588,15 zł, co stanowi 102,70%
- wydatki: plan - 60 901 455,43 zł, wykonanie - 55 353 952,88, co stanowi 90,89 %
- wydatki majątkowe: plan - 10 747 320,64 zł, wykonanie - 9 774 530,98 zł
- zadłużenie gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 9 666 000,00 zł

Odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obecnych 13 radnych jednogłośnie udzieliło absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2019 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski w imieniu swoim i pozostałych radnych pogratulował Burmistrzowi i współpracownikom dobrze wykonanego budżetu za 2019 rok. Burmistrz Sebastian Wardęcki podziękował Radzie Miejskiej Gminy za zaufanie oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy, na czele z Sekretarzem Krzysztofem Dziedzicem i Skarbnikiem Gminy Dagmarą Gajewską - Pająk, za całoroczną pracę i uzyskane absolutorium.

Podczas sesji absolutoryjnej podjęto również uchwały w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020 - 2027
- zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
- zasad udzielenia pomocy w ramach programu ''Opieka wytchnieniowa'' - edycja 2020

Galeria zdjęć:

Kalendarz wydarzeń

październik - 2021
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
        [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 [ 24 ]
[ 25 ] 26 [ 27 ] 28 29 30 31
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *