Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2021-02-17 ]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 23 lutego 2021 r. godz. 8:00. Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021rok.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania to jest przyznawane.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II" nie narusza ustaleń " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
11. Projekt uchwały w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II".
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

Kalendarz wydarzeń

marzec - 2021
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *