Aktualności

Ogłoszenie pracy na stanowisko konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

[ 2021-08-20 ]

Urząd Miejski Gminy Opatówek poszukuje pracownika na stanowisko konserwator sieci wodociągoweji kanalizacyjnej z uprawnieniami elektrycznymina podstawie umowy o pracę. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, powinna spełniać następujące wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum zawodowe, preferowane osoby z minimum 2 letnim stażem pracy na podobnym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. kwalifikacjezawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej, kanalizacyjnej włącznie z uprawnieniami elektrycznymi,
 6. aktualne świadectwo kwalifikacyjne E i/lub D, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru,
 7. umiejętność wykonywania i napraw urządzeń elektrycznych na Stacjach Uzdatnienia Wody, Gminnej Oczyszczalni Ścieków i przepompowni ścieków.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na stanowiskach z branży hydraulicznej i elektrycznej,
 2. umiejętność organizowania pracy własnej,
 3. dyspozycyjność, systematyczność, sumienność, rzetelność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. prawo jazdy kategorii B.

Do zakresu obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:

 1. utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń towarzyszących w pełnej sprawności oraz systematyczne wykonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych wynikających z eksploatacji tej sieci 
 2. usuwanie uszkodzeń sieci i przyłączy  wodno-kanalizacyjnych oraz usuwanie skutków naprawsieci,
 3. montaż sieci wodno-kanalizacyjnej,
 4. dokonywanie odczytów wodomierzy i kontroli włączeń użytkowników do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 5. obsługa narzędzi  i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń,
 6. obsługa oczyszczalni ścieków, 
 7. obsługa budynków mieszkalnych będących w zasobiegminy,
 8. wykonywanie i naprawa urządzeń elektrycznych na Stacjach Uzdatnienia Wody, Gminnej Oczyszczalni Ścieków i przepompowni ścieków.
 9. wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez pracodawcę.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie                                    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119,s.1 ), ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781)   oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.1282),
  1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  2. kopie świadectw pracy,
  3. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku

Dokumenty aplikacyjne winny być podpisane przez kandydata lub potwierdzone przezniego za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 10.09.2021r., tj. (piątek)osobiście lub za pośrednictwem pocztyna adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uprawnieniami elektrycznymi".

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata: wrzesień 2021r.

Osoby do kontaktu:

 1. Pani Ewa Jędrzejak - p.o. Kierownika Wydziału GKiM, tel. 62 76 18 080 wew. 59
 2. Pani Sylwia Matczak - Inspektor ds. kadr i organizacji, tel. 62 76 18 080 wew. 40

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

październik - 2021
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
        [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 [ 24 ]
[ 25 ] 26 [ 27 ] 28 29 30 31
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *