Aktualności

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2019-02-22 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję VI sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 28 lutego 2019 r. godz. 9.00.
Miejsce obrad:
Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr III.
4.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie burmistrza Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówekna 2019 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 403/5 położonej w Rożdżałach.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 420/1 położonej w miejscowości Szałe.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publicznąim. Braci Gillerów w Opatówku.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42/19 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Opatówek.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady 
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski 

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

październik - 2021
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
        [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 [ 24 ]
[ 25 ] 26 27 28 29 30 31
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityka prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym opatowek.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zaznacz "checkbox" i kliknij przycisk "Zgadzam się" poniżej     *